آخر الأخبار
صفحة خوادم الآلعاب الالكترونية جاهزة الآن. !مشاهدة التجربة المباشرة
mubasher...

About Us

Why Choose mubasher?

  • Best hosting provider
  • Award cloud infrastructure
  • Awesome control panels
  • Reference Domain solutions
  • Support Premium 24/7/365
19.322+ Clients
More than 19,322+ active customers trust to us daily about 52.120 services.
top
9.510 Infrastructure
Our 7 Datacenters with more than 2750 servers have high availability redundant systems.

Our values

Believing in the human capabilities as the main endeavor for any organization success, the company is founded by a selective group of IT engineers, who gain their experience through a combination of continuous learning and studying within the academic field, as well through big projects of governmental entities. From the same perception, Mubasher® keeps on the same track while hiring its technical and administrative staff. We can - proudly - say that our team is a selective group, each in his / her specialty. .

  • Mission
  • Vision
  • Goals

Providing our clients the best Hosting Services..

To support our clients with advanced integrated solutions which are custom-designed to suit their needs with premium quality and unique care in order to enhance their ability to achieve their goals.

To be one of the top 10 Hosting providers in middle east in 2020.

To be the partner of choice for our clients by offering innovative solutions that ensure their success.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut encommodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Our history

1
Fully Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor gravida aliquam. Morbi orci urna, iaculis in ligula et, posuere interdum lectus.


Using Bootstrap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor gravida aliquam. Morbi orci urna, iaculis in ligula et, posuere interdum lectus.

2

3
Now with Pug and Sass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porttitor gravida aliquam. Morbi orci urna, iaculis in ligula et, posuere interdum lectus.

Our Global Datacenters Geographically distant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed, do eiusmod tempor incididunt lorem ipsum dolor sit amet

You intend to visit our facilities?

Please schedule an date with our sales manager if you're interested in visit us.